Witamy na naszej stronie!

RAMZES Wrocław - transport osobowy
Transport osobowy - przewóz osób - busy minibusy

Firma „Ramzes” działa na wrocławskim rynku transportowym od 2002 roku. Dostrzegliśmy zapotrzebowanie na usługi transportowe osób dla małych grup podróżujących okazjonalnie – biznesowo lub turystycznie – po naszym regionie. Uzyskane przez nas certyfikaty uprawniają nas do licencjonowanego przewozu osób na terenie całej Europy. Specjalizujemy się w okolicznościowym transporcie indywidualnych osób oraz niewielkich grup komfortowymi minibusami marki Volkswagen Caravelle. Nasza oferta skierowana jest do firm, instytucji, jak i osób prywatnych. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że proponujemy usługi na wysokim poziomie.

Na przestrzeni lat przekonaliśmy się, że w obsługiwanym przez nas segmencie rynku transportowego najlepszymi autami do realizacji oferowanych przez nas usług są minibusy marki VW Caravelle. Pojazdy te zapewniają wysoki komfort podróżowania, są doskonale klimatyzowane, a w wersjach „long” zapewniają wyjątkowo dużą przestrzeń bagażową, co przy 8 pasażerach z dużą ilością bagaży, wyjeżdżających na lotnisko lub na wczasy, jest szczególnie istotne. Wszystkie nasze auta zostały zakupione w salonach Volkswagena, są w tych salonach serwisowane i używane tylko przez naszych kierowców. Gwarantuje to ich zawsze doskonały stan techniczny, niezawodność, a przede wszystkim bezpieczeństwo przejazdów.

Nasi kierowcy posiadają duże doświadczenie w podróżowaniu po całej Europie, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa i kultury jazdy.

Transport osobowy – nasze licencje

Przedstawiamy kopie naszych najważniejszych, podstawowych dokumentów, potwierdzających nasze uprawnienia do wykonywania usług transportowych. Należą do nich Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób oraz Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób.

Aby uzyskać wspomniany certyfikat, trzeba zdać egzamin solidnie weryfikujący całość wiedzy dotyczącej wszelkich zagadnień związanych z transportem osobowym. Egzamin ten organizuje i przeprowadza w sposób wysoce kompetentny Państwowy Instytut Transportu Samochodowego.

Aby uzyskać licencję, trzeba najpierw posiadać certyfikat, a dodatkowo przedstawić organowi wydającemu licencję, m.in.:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
 • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON;
 • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP;
 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;
 • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność (członków osób zarządzających osobą prawną, osób zarządzających spółką jawną/komandytową, albo osoby prowadzącej działalność gospodarczą);
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy (tj. potwierdzające, że przedsiębiorca dysponuje środkami finansowymi lub majątkiem np. roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy, dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami w gotówce lub na rachunku bankowym, posiadanie akcji, udziałów, innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji, poręczeń bankowych, własność nieruchomości) w wysokości:
  • 9.000€ na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu drogowego;
  • 5.000€ na każdy następny pojazd;
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających określone ustawą warunki;
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, jeżeli przedsiębiorca nie jest ich właścicielem – prawo do dysponowania nimi (np. umowa leasingu).

Przepisy prawa transportowego należą do najczęściej i najszybciej zmienianych. Między innymi wynika to z konieczności dostosowania polskiego prawa transportowego do wymogów unijnych które również ulegają dynamicznym modyfikacjom.

Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób

Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania. Jesteśmy do dyspozycji 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.